grondmechanica geotechniek

Grondmechanica & geotechniek

Antea Group ondersteunt u bij de programmatie, begeleiding en interpretatie van grondonderzoek. We hebben veel ervaring in het ontwerpen van onderstaande geotechnische constructies: 

  • funderingen op palen;
  • funderingen op staal;
  • beschoeiingen (mbv software zoals Plaxis &D-sheetpiling);
  • dijken en taluds (mbv software zoals Plaxis &D-geo stability);
  • zettingsberekeningen tgv bemalingen en ophogingen (mbv software zoals Plaxis &D-settlement);
  • gestuurde boringen (mbv software zoals D-geo pipeline);
  • grondverbetering, zoals voorbelasten en vert drains.                                                                                   

We werken samen aan de optimale stabiliteit van grondstructuren.