Asesorias-Especializadas-ingeniería-civil

Bouwvergunningen

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Antea Group maakt uw dossier klaar voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw, verbouwing of afbraak. Wij zorgen hierbij voor de opmaak van alle nodige plannen zoals situatie, inplanting, riolering, fundering, gevelzichten en bovenaanzichten. Daarnaast dragen wij ook zorg voor het opstellen van bijhorende documenten, o.a. beschrijvende nota, watertoets en nota brandweer. Het ondertekende dossier wordt verder opgevolgd door een eigen architect, geregistreerd bij de Orde van Architecten. U kunt op ons rekenen  voor een vlotte vergunningsprocedure.