Zeebrugge

Civiele techniek

Antea Group heeft door de jaren heen veel ervaring opgebouwd in het ontwerp van civiele constructies zoals bruggen, keerwanden en ongelijkgrondse kruisingen van infrastructuur. Dit gebeurt in nauw overleg met de afdeling infrastructuur, waarbij zowel civieltechnische als verkeerskundige aspecten perfect op elkaar worden afgestemd. Tevens is het geotechnisch aspect van essentieel belang, en vaak bepalend voor de opbouw van alle boven- en rondom liggende constructies. Samen streven we naar duurzame constructies.