Bodemadvies projectontwikkelaars en aannemers

Bodemadvies projectontwikkelaars en aannemers

De aanwezigheid van (potentiële) bodemverontreiniging kan impact hebben op het kostenplaatje en de timing van uw project. Met onze kennis van de milieuwetgeving en ruime ervaring met allerlei verontreinigingsparameters en diverse klassieke tot innovatieve saneringstechnieken zoeken wij samen met u naar een kostenefficiënte en geïntegreerde aanpak.

Op ons kunt u een beroep doen om de mogelijke kansen en bedreigingen, verbonden aan uw project, in kaart te brengen. Dit kan betrekking hebben op: -grondverzet, - bodemonderzoek, -bodemsanering, -bemalen in een zone met grondwaterverontreiniging, -haalbaarheid van energieopwekking in combinatie met uw sanering. Voor al uw vragen in verband met overdracht van potentieel verontreinigde gronden kan u bij ons terecht (pdf) . Naast bodemadvies, kunnen wij u ook ondersteunen met studie en advies op gebied van infrastructuur, milieu, ruimte en water (pdf) .