bodemonderzoek

Bodemadvies overheden

Bij een grondverzet van meer dan 250m³ of van risicogrond is de opmaak van een technisch verslag verplicht. Onverwachte aanwezigheid van asbest of olie kunnen een belangrijke impact hebben op het kostenplaatje én de timing van uw project. Antea Group zoekt samen met u naar een kostenefficiënte en geïntegreerde aanpak. Tijdens het veldwerk testen wij de infiltratiecapaciteit van regenwater.

Antea Group maakt uw bemalingsplan en gaat na of deze een impact kan hebben op de aanwezige grondwaterverontreinigingen. Indien dit niet uitgesloten kan worden, begeleiden wij u in het treffen van voorzorgsmaatregelen. Op die manier bent u maximaal voorbereid.