bodemonderzoek

Bodemadvies industrie en bedrijven

Internationale richtlijnen zorgen er voor dat ondernemingen wereldwijd de bodemkwaliteit van hun sites moeten beschermen. Bodembeschermende maatregelen, situatierapporten, periodieke bodemonderzoeken, technische verslagen bij grondverzet en saneringsmaatregelen worden door nationale of regionale wetgeving verplicht. Verder verlangt Corporate Social Responsibility (CSR) en handhaving van de marktpositie (risk management) dat de ondernemingen de bodemkwaliteit bewaken en bodemverontreinigingen saneren of beheren. Antea Group biedt een strategische meerjarenplanning en innovatieve oplossingen aan om deze belangen in evenwicht te houden.

Onze projectmanagers hebben een sterke werkrelatie met de toezichthouders - zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel – waardoor in overleg met alle belanghebbenden een plan van aanpak met breed draagvlak kan worden uitgewerkt. Een doorgedreven kennis van wetgeving, richtlijnen en procedures, alsook state-of-the-art technische expertise laat Antea Group toe een kosteneffectieve strategie te onderhandelen.

Een breed scala van alternatieve onderzoeksmethodes, talrijke modellen voor risico-evaluatie en innovatieve saneringstechnieken kunnen worden ingezet om saneringskosten te beperken. Een gefaseerde aanpak wordt voorgesteld waar doeltreffendheid en kosteneffectiviteit dit vereisen.

Tijdens de volledige uitvoeringstermijn van de bodemsanering wordt het project milieukundig begeleid en wordt de effectiviteit van het saneringsconcept geëvalueerd. Om de kwaliteit van het project te verhogen en saneringskosten te verlagen, worden alternatieven voorgesteld en uitgewerkt (value engineering).

Aantoonbare successen in diverse projecten met grote en/of vermengde verontreinigingspluimen (gechloreerde solventen, petroleumverbindingen, zware metalen,…), in tal van industriële sectoren, bezorgen de bodemsaneringsdeskundigen van Antea Group reeds jarenlang een uitstekende reputatie.