bodemadvies aardoliesector

Bodemadvies aardoliesector

Antea Group stelt uw bedrijfsactiviteiten centraal en geeft bodemadvies op maat. Door onze kennis en ervaring met betrekking tot wetgeving, reglementering, verontreinigingparameters en saneringstechnieken denken wij ook ‘out of the box’ en zoeken wij met u naar een kostenefficiënte oplossing.

Onze bodemafdeling Oil & Gas is gespecialiseerd in de bodemonderzoek en -sanering van tankstations, garages, brandstofdepots en olieraffinaderijen en is erop gericht om zowel eenvoudige als complexe projecten af te handelen aan een marktconforme prijs. Wij ondersteunen bedrijven bij een situatierapport voor nieuwe exploitatie, bodemonderzoek, bodemadvies tijdens exploitatie, calamiteiten en bij overdracht, asbestonderzoek, grondverzet, bodemsanering, grondwaterwinning ter hoogte van verontreiniging, enz.

Antea Group heeft uitgebreide ervaring met ontgravingen en klassieke in-situ technieken. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve, risicogebaseerde en functionele bodemsaneringtechnieken. Antea Group onderhoudt goede relaties met overheden en fondsen. Bofas en de overheden behoren tot onze opdrachtgevers. Daarnaast geven we onze klanten advies m.b.t. de terugbetalingdossiers en subsidiëringen. Bovendien kan Antea Group ook de haalbaarheid van energieopwekking, in combinatie met uw sanering, nagaan. Kortom, samen streven we naar een maximaal resultaat.