Bodemadvies en -onderzoek

Bodemonderzoek en advies

Antea Group formuleert voor al uw vraagstukken een op maat gesneden, duurzaam en kostenefficiënt antwoord: grondverzet, bodemonderzoek, risicoanalyses, bodemsanering, bemalingen, grondwatermodelleringen, asbest, stortplaatsen, landfill mining, waterbodemonderzoek - en sanering,  CO2 opslag, grondstabiliteit, funderingsadvies, haalbaarheidsstudies en bodemenergie.

Met ons multidisciplinair team garanderen wij u een kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Uw expert staat u bij met strategisch advies bij verkoop, acquisitie, beheer of herontwikkeling van (potentieel) verontreinigde gronden.

Antea Group werkt een termijn- en financieringsplanning uit voor uw onderzoeken - en saneringen. Op die manier blijft het financieel beheer van uw projecten controleerbaar.