Toegevoegde waarde Antea Group bij milieu & veiligheid Due Diligence audits

Due Diligence projecten vereisen specifieke kennis uit verschillende vakgebieden zoals bodem & grondwater kwaliteit, veiligheid & gezondheid op het werk, emissies, milieubeheer en naleving van de regelgeving. Antea Group heeft specialisten in technische, juridische en organisatorische disciplines die ervaren zijn in het snel identificeren van mogelijke probleempunten en deze ook op een overzichtelijke manier kunnen presenteren.

Met meer dan 200 professionals in EHS beheer in een flexibele organisatie, is Antea Group in staat om snel te handelen. Naast het beheren van uw project, is de projectmanager ook verantwoordelijk voor de dagelijkse communicatie met de klant én de betrokken adviseurs. Deze juridische en financiële adviseurs begeleiden het bedrijfsproces van de overdracht. Onze projectteams worden standaard aangevuld met een of meer kwaliteitscontrollers, die niet betrokken zijn bij het primaire beoordelingsproces. Zij controleren de resultaten op juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid. Wij hebben ervaring in het werken met zowel fysieke en virtuele datarooms. Indien nodig, biedt Antea Group alle technische bijstand voor het samenstellen van een dataruimte, met inbegrip van document managementsystemen en andere database faciliteiten. Zoals hardware voor het scannen/kopiëren van documenten en een scala aan hulpmiddelen voor het uitvoeren van metingen of nemen van monsters voor laboratoriumanalyses. In de samenwerking met de klant, streeft Antea Group naar vertrouwen en integriteit.

Wereldwijd telt Antea Group meer dan 3.500 medewerkers, verspreid over meer dan 100 kantoren. Antea Group is actief betrokken bij Inogen, een wereldwijd netwerk van adviesbureaus die zich richten op gezondheid, veiligheid, milieu en duurzaamheid. Via dit netwerk, bieden we ondersteuning aan onze klanten bij hun milieu inspanningen op Europees of wereldwijd niveau.