modellering water

Stageplaats rioleringsmodellering & hemelwaterplannen Gent

De studieopdrachten van de Business Unit Water betreffen o.a. waterbeleid, het modelleren van grond- en oppervlaktewater, herinrichtingen, stedelijk water, sedimentbeheer, kustzonebeheer, integraal waterbeheer en andere. Door de groei van opdrachten rond stedelijk waterbeheer bieden we voor onze Business Unit Water een stageplaats aan.

Jouw rol

  • Meewerken aan de opmaak van hemelwaterplannen.
  • Opbouw en analyse van (bestaande) rioleringsdatabanken.
  • Modellering van de bestaande en geplande toestand van het rioleringsstelsel, conform aan de richtlijnen en in samenwerking met de opdrachtgevers.
  • Meewerken aan studies integraal waterbeheer zoals watertoetsen, infiltratiestudies, …

Jouw profiel

  • Je bent industrieel ingenieur, bio-ingenieur, master in de geografie of gelijkwaardig door werkervaring. Schoolverlaters komen in aanmerking.
  • Je hebt bij voorkeur reeds kennis van volgende software: Mapinfo, Arcview/ArcGis, Infoworks CS/ICM, Infonet.
  • Je bent technisch goed onderlegd en streeft naar kwaliteit en nauwkeurigheid.
  • Je kunt zowel autonoom als in teamverband goed presteren.
  • De standplaats is te Gent
  • Je bent beschikbaarheid idealiter vanaf mei.

Ons aanbod:
• Een leerrijke job binnen een dynamisch ingenieursbureau.
• Een intensieve begeleiding van een ervaren personeelslid.
• Betaalde stage van 6 maanden met extra legale voordelen.
• Kansen tot zelfontplooiing en opleiding.
• Mogelijke samenwerking na het beëindigen van de stage.

Interesse ? Stuur dan je motivatie en CV naar:

Doris D’hondt 
Buchtenstraat 9, B-9051 Gent
Tel. +32 (0)9 261 63 00
e-mail: doris.dhondt@anteagroup.com