seine_schelde.jpg

Seine Schelde Vlaanderen: Werfinspecteurs voor Antwerpen en Vlaams Brabant

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Antea Group gidst De Vlaamse Waterweg nv bij deze ‘modal shift’.

De Vlaamse Waterweg nv zet, met steun van de Europese Unie, in op een sterkere infrastructuur van de binnenscheepvaart. Het project Seine Schelde Vlaanderen is het grootste infrastructuurproject voor binnenvaart in Europa. Wil jij hieraan mee werken?

Wat ga je doen?

Als Werfleider Infrastructuur sta je zelfstandig in voor de opvolging van waterbouwkundige infrastructuurprojecten in uitvoering en rapporteer je hierover aan de projectleider. Je bent verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Leiden van de werfvergaderingen en opmaken van de werfverslagen;
 • Opvolging van de uitgevoerde werken en bewaken van de conformiteit van de uitvoering volgens de voorschriften van het bestek, de plannen en de meetstaat;
 • Nazicht van plannen, schetsen, wapeningsbordellen, technisch fiches,…;
 • Interpretatie van technische uitvoeringsvoorstellen van de uitvoerders of het desgevallend hieromtrent coördineren van het expertenteam;
 • Opvolging van de uitvoeringsplanning en fasering van de werken;
 • Beheer en opvolging van de vorderingsstaten en uitgevoerde hoeveelheden, voorbereiding van verrekeningsvoorstellen;
 • Beheer, interpretatie en verwerken van proefresultaten;
 • Opstellen van het eindafrekeningsdossier;
 • Ondersteuning van de projectingenieur op administratief en technisch vlak;
 • Coachen en inhoudelijk begeleiden van de Werftoezichters;
 • Instrueren en aansturen van het ontwerpteam bij noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp;
 • Coördineren en instrueren van de uitvoerders der werken bv de aannemers, controle organismen, nutsmaatschappijen, enz.;
 • Correct reageren bij calamiteiten m.b.t. milieu, respecteren van Safety, Health & Environment voorschriften en rapporteren van onveilige situaties;
 • Communicatie tussen met derden over de uitvoering van de werken;
 • Communicatie en overleg omtrent de planning, budget, kwaliteit, … met betrekking tot de uitvoering van de werken;
 • Beheer van informatiestromen met betrekking tot de werf.

Wie zoeken we ?

 • Bachelor of  Master diploma richting bouwkunde;
 • Je hebt minimum 3 jaar werkervaring in (opvolging van) uitvoering van waterbouwkundige  infrastructuurprojecten;
 • Ervaring met SB 250 en 260;
 • Ervaring met overheidsopdrachten;
 • Grondige kennis van het Nederlands, en kennis van het Frans en Engels;
 • Je kan eigen opdrachten zelfstandig tot een goed einde brengen;
 • Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, bent open ingesteld en communicatief;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Ons aanbod

Antea Group gelooft in het creëren van carrièremogelijkheden. Geleid door een cultuur van empowerment, high performance en samenwerking, moedigen we onze mensen aan om een actieve rol te spelen in hun ontwikkeling en trots te zijn op hun prestaties. We bieden je een boeiende en aangename werkomgeving waarin kennis ontwikkelen en innoveren hoog in het vaandel staat. We hechten veel belang aan ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen initiatief en verantwoordelijkheid. We beschikken over een ruime waaier van opleidingen waarbij we inzetten op jouw talenten. Een gezonde work-life balans is voor ons essentieel, wat zich vertaalt in glijdende werkuren en flexwerk. Verder bieden we je een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen.

Foto: De Vlaamse Waterweg nv