Milieumanagement: wat kunnen wij concreet voor u betekenen?

Antea Group biedt ondersteuning op diverse vlakken rekening houdend met uw specifieke situatie en langetermijnvisie. Deze ondersteuning houdt in de praktijk een hele waaier aan mogelijkheden in. Zo kan Antea Group instaan voor:

  • het opstellen van milieu- of omgevingsvergunningsaanvragen en project MER-screeningsnota’s;
  • optreden als extern milieucoördinator voor uw bedrijf;
  • het bijstaan/begeleiden van de interne milieucoördinator;
  • het uitvoeren van milieu-audit, compliance audit  en GAP-analyse milieu;
  • gericht advies inzake interpretatie Vlarem (bijv. implementatie van de CLP-regelgeving, afkoppeling hemelwater, …);
  • het verzorgen van uw milieu-administratie;
  • begeleiding bij de implementatie van diverse managementsystemen (bijv. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, …);
  • begeleiding in kader van MER en VR-studies;
  • opvolging van milieuwetgeving;

Om u bij te staan in verband met uw diverse milieuvraagstukken beschikt Antea Group over een team van ervaren specialisten en erkende deskundigen in de verschillende milieudisciplines.