Milieucoördinator

Het aanstellen van een milieucoördinator is een verplichting voor de meeste klasse 1-bedrijven zoals aangeduid in de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem 1.
De milieucoördinator kan iemand uit het bedrijf zijn, mits die voldoet aan de gestelde opleidingseisen. Bovendien moet de milieucoördinator jaarlijks dertig uur bijkomende opleiding volgen en moet hij voldoende tijd krijgen om zijn taak in te vullen.


De wet voorziet ook de mogelijkheid om een erkende bedrijfsexterne milieucoördinator aan te stellen. Antea Group treedt reeds op als milieucoördinator voor honderden bedrijven uit zeer diverse sectoren.
De aanstelling van een externe milieucoördinator van Antea Group heeft vele voordelen:  • We hebben medewerkers met diverse opleiding, ervaring en deskundigheid waardoor we de meeste vragen intern kunnen beantwoorden.

  • We werken als een team waarbij meerdere medewerkers van uw dossier op de hoogte zijn, dit garandeert de continuïteit.

  • U krijgt advies van een ervaren milieucoördinator die ook op andere bedrijven komt, en dus geen last heeft van bedrijfsblindheid.

  • De kosten zijn duidelijk en zijn veel lager dan voor een interne milieucoördinator.

De concrete invulling van de taak van extern milieucoördinator door Antea Group gebeurt altijd in onderling overleg en samenspraak. Het traject omvat minstens één jaarlijkse grondige milieuaudit met een regelmatige opvolging bij de kwartaalaudit.