Milieu- en energietechnieken

Antea Group maakt zich sterk in het zo energie-efficiënt mogelijk ontwerpen van gebouwen en industriële installaties. Ook bij de optimalisatie van bestaande installaties zijn wij een waardevolle partner. Wij bekijken de mogelijkheden van duurzame energievoorziening en onderzoeken besparingsmogelijkheden, o.a. op het gebied van relighting. Antea Group is geregistreerd als “GreenLight Endorser” in het kader van het betreffend EU-Programma. Wij hebben jarenlange ervaring met milieutechnieken voor het zuiveren van afvalwater en luchtemissies. Met name in de sector van de verbranding, verwerking en valorisatie van afvalstoffen hebben wij een uitgebreid track record. Het omzetten van afval in energie en benutten van de restwarmte via omzetting in elektriciteit (ORC) of aanwending in een warmtenet krijgt daarbij onze bijzondere aandacht.