Grondverzet in Wallonië : update

Uiteenzetting grondverzetsregeling tijdens Prenne 43

21 september 2017, Edegem

ma, 24/07/2017

Prenne is een event van Prebes, een non-profit organisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. Het programma bestaat uit een aantal opleidingssessies van de verschillende domeinen welzijn op het werk. Collega Kristel Lauryssen, bodem expert, is één van de sprekers. Zij geeft een uiteenzetting over de opmaak technisch verslag en aandachtspunten rond grondverzetsregeling.

Kristel Lauryssen; "Vanuit een algemeen overzicht van de belangrijke en meest kritische aspecten van de regelgeving grondverzet, wordt gefocust op ontgravingen op bedrijfsterreinen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de specifieke aandachtspunten bij verdachte of verontreinigde grond. Zowel wetgevende als de technische aspecten komen aan bod. De praktische kant wordt geïllustreerd in een gevalstudie.”

Prenne 43 wordt op 21/09/17 in Edegem georganiseerd, i.s.m. Fireforum en ie-net. Voor meer informatie en inschrijvingen: https://www.prebes.be/prenne-43