pottenfabriek

Roadshow VCB - Milieu-aspecten in de bouwsector - mét Antea Group

ma, 25/09/2017

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de lokale Confederaties Bouw organiseren dit najaar in elke provincie een seminarie om de laatste nieuwigheden rond milieu-aspecten & de bouwsector te belichten, alsook een aantal zeer relevante cases te bespreken. Milieu-inspectie is het speerpunt.

Tijdens deze roadshow verzorgt Antea Group een presentatie over de toepassing van de ‘Richtlijn Grondwaterhandelingen’. De uiteenzetting bevat o.a. volgende onderdelen:

  • Aansprakelijkheidsrisico’s;
  • Link met Vlarem-regelgeving;
  • Doel en toepassingsgebied van de technische richtlijn grondwaterhandelingen;
  • Evaluatie impact grondwaterhandeling op bodemverontreiniging en vice versa;

De VCB is met bijna 9.000 aangesloten bouwbedrijven de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.

De roadshows zijn gepland op: 16/10, 23/10, 26/10, 13/11 en 15/11.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.