Nieuwe Codex  Welzijn op het Werk

Nieuwe Codex Welzijn op het Werk

ma, 29/05/2017

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2017 werd de nieuwe codex over het welzijn op het werk afgekondigd.
Deze codex brengt de verschillende Koninklijke Besluiten die sinds 1993 zijn verschenen in uitvoering van de welzijnswet van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.
Dit wetboek zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit nieuwe wetboek zorgt ervoor dat alle relevante reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de wetgeving.
Deze codex is een coördinatie van bestaande wetgeving, zodat inhoudelijk quasi niet geraakt werd aan de bepalingen van die teksten.

Voor meer informatie, zie website FOD WASO : Nieuwe Codex  Welzijn op het Werk