De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ieper is in openbaar onderzoek

De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ieper is in openbaar onderzoek

di, 18/04/2017

Antea Group werkt voor de stad Ieper de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit. De stad staat voor heel wat uitdagingen: er moet ruimte worden gezocht voor 842 bijkomende wooneenheden, het sterk economisch momentum moet worden doorgezet, de stedelijke sportcampus zit ruimtelijk op haar limieten, de scholen zijn op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden, de leefbaarheid van de kernen in het buitengebied moet worden gegarandeerd, etc. Ieper benadert dit met een gezonde dosis ambitie en legt de horizon op 2040 voor de realisatie van een ruimtelijk model dat alle noden vanuit de diverse maatschappelijke geledingen met elkaar verweeft.

Het plan is momenteel in openbaar onderzoek tot 1 juli 2017. Een brede communicatiecampagne werd ondertussen uitgerold, als vervolg van de diverse overleg- en participatiemomenten die reeds plaatsvonden verspreid doorheen het opmaakproces van het document. Schepen Dominique Dehaene en projectleider Alexander Maekelberg gaan in op het ambitieuze plan in een korte reportage op Focus-WTV.