openruimte

Beton in publieke ruimte en infrastructuur

di, 30/05/2017

Steeds meer steden en gemeenten zetten in op de ontwikkeling van publieke ruimte en de realisatie van aangepaste en aantrekkelijke transportinfrastructuur. De toepassing van beton in publieke ruimte in diverse omgevingen (buitengebieden, stedelijke omgeving, recreatiezones, natuurgebieden enz) vereist steeds maatwerk en het pertinent doordacht integreren van een divers eisenpakket. Duurzaamheid, robuustheid, gebruikscomfort, en minimaal onderhoud en omgevingshinder zijn hierbij sleutelbegrippen. Het vereist zowel in ontwerp- als realisatiefase een doordachte manier van het gebruik van beton, zeker in combinatie met andere materialen. Het is dan ook steeds een uitdaging om de kwaliteiten van beton te verenigen met andere eisen zoals esthetiek en geluid.

FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, speelt een sleutelrol bij de promotie van cement én de voorlichting van ontwerpers, aannemers en overheden. Tijdens de jaarlijkse Provinciale contactdag van Febelcem op 1 juni 2017 zal dhr. Thierry Hermans, Account Manager Antea Group, de presentatie ‘Publieke ruimte voor de volgende generatie’ verzorgen.

Samen met sprekers van Stad Antwerpen, De Lijn, Administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid zal Antea Group meerdere van haar gerealiseerde projecten in de publieke ruimte voorstellen aan een breed publiek van professionelen, overheden, studiebureaus en aannemers.

Voor meer informatie over het programma: klik hier.