wegencongres

Antea Group spreker tijdens Belgisch Wegencongres

di, 12/09/2017

Van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 oktober 2017 vindt in het SQUARE-Brussels Meeting Centre het 23ste Belgisch Wegencongres plaats. Dit 4-jaarlijkse congres richt zich tot professionals aangaande aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen, zoals weg- en netwerkbeheerders, aannemers, studiebureaus en onderzoekscentra. Het congres biedt een totaaloverzicht van de vele facetten van de hedendaagse weg door de uitwisseling tussen verschillende actoren te bevorderen. Het programma is gericht op de vier levensfases van weginfrastructuur: het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie van de weg.

De aanpak is resoluut pragmatisch door innovaties naar voren te brengen, goede voorbeelden in de kijker te zetten en de knowhow te benutten van bedrijven en administraties van alle gewesten, provincies en gemeenten van België, die actief in de wegensector zijn. Bijzondere nadruk wordt gelegd op aspecten van de weg in een stedelijke omgeving.

Op 5 oktober verzorgt Antea Group in sessie 7 een presentatie omtrent “Publieke Ruimte voor de volgende generatie – casestudie van een fietsstraat te Peer”. Lees meer over dit project.

Voor meer informatie over het congres: http://www.cbr-bwc.be/nl/