Dorpskern Niel

Landschap en publieke ruimte inrichten en beheren

Ontwerpen en inrichten van duurzame open ruimte betekent ook aandacht hebben voor de landschappelijke kwaliteit. Elk project heeft immers een impact op het landschap. Het bewaken van de balans is hierbij van belang. Erfgoed geeft identiteit aan een gebied, groen biedt rust en het integreren van landschapselementen verhoogt de belevingswaarde van recreatief medegebruik. Bij Antea Group kunt u terecht voor inzicht en ervaring in de ontwikkeling van het landschap.